Vrouwenkring

Speciaal voor vrouwen komt er één keer per maand een vrouwenkring bij elkaar in Bunde.

Tijdens de morgens komen onder andere aan de orde hoe we als christenvrouw moeten leven in deze tijd, in gezin en maatschappij. De ochtenden bezoeken betekent tijd vrij maken voor bezinning, elkaar ontmoeten en meeleven in blijde en moeilijke periodes.

Vrouwenkring: bezinning en ontmoeting

Meestal dient een boek als leidraad voor de bespreking. Deze vrouwenkring wordt georganiseerd door enkele vrouwen uit de gemeente.

Voor meer informatie kunt u mailen met Gerdine Baan: hetboek@solcon.nl