Visie

Ons visie is als volgt:

"Ongelovigen helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus"

Het doel van de gemeente:

Onze christelijke gemeente is volgens de Bijbel het lichaam van Jezus Christus (1 Korinthe 12:27). De Bijbel gebruikt dit beeld om de verschillende elementen van het gemeente-zijn te belichten. Op grond van de gegevens uit de Bijbel formuleren wij het doel van onze gemeente vierledig:

 1. De gemeente is er tot verheerlijking van Christus, die het Hoofd van het lichaam is.
 2. De gemeente heeft een belangrijke taak in zichzelf, alle leden worden ingeschakeld.
 3. De gemeente heeft een belangrijke taak als verkondiger van het blijde Evangelie.
 4. De gemeente heeft een praktische roeping in deze wereld.

Deze doelen vatten wij samen in vijf kerndoelen:

 • Aanbidding (God eren)
 • Gemeenschap (elkaar liefhebben)
 • Dienstbaarheid (elkaar dienen)
 • Evangelisatie (van Jezus getuigen)
 • Discipelschap (Jezus volgen)

Deze doelstelling vormt de basis voor de structuur van onze Christelijke gemeente Bunde/Meerssen en wordt uitgewerkt in de onderdelen:

 • Diensten
 • Onderwijs
 • Gemeenschap / ontmoeting
 • Ondersteunende bedieningen
 • Evangelisatie
 • Pastoraat/diaconaat