Samen rondom de Bijbel

Iedere woensdagavond komen we met een deel van de gemeente bij elkaar om samen, rondom de Bijbel, te luisteren naar God en naar elkaar. Tijdens deze bijbelstudies bespreken we een bijbelgedeelte of een thema dat ons bezighoudt. Daarbij is er alle ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Het zijn vaak kostbare momenten wanneer we persoonlijke ervaringen kunnen delen. Hierdoor ontstaat een hechte band en worden we vaak door elkaars verhalen bemoedigd. Het is ook fascinerend hoeveel lessen er uit de Bijbel geleerd kunnen worden voor ons dagelijks leven. Daarnaast is ontmoeting en gezelligheid ook een belangrijke factor op deze avond. We nemen daarom ook uitgebreid de tijd voor koffie en thee en praten elkaar bij.

Dit is een zeer geschikte gelegenheid om op een laagdrempelige wijze kennis te maken met onze gemeente.

Hartelijk welkom!

Plaats van ontmoeting in Bunde, Meerssen en Maastricht.

Voor meer informatie:

Fam. J. van Groningen
In de Bongerd 11
6241 JG Bunde
043-3654551

Deze avonden beginnen om 19.45 uur en eindigen ongeveer 21.45 uur.