Steun ons

Gebed Betrokkenheid Gift

Gift
Fijn dat u onze Christelijke Gemeente wilt ondersteunen met uw gift! Dankzij uw steun kan werk in de Christelijke Gemeente doorgaan en verder uitgebreid worden.

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL 37 INGB 000 65 717 83 t.n.v. Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen te Meerssen. Vermeldt bij de overschrijving van uw gift het project dat u wilt ondersteunen. Natuurlijk kunt u ook een algemene gift overmaken.

We zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw steun. Indien u een bedankbrief wilt ontvangen, zet dan bij de omschrijving uw postcode en huisnummer. Verder is het goed om te weten dat onze Christelijke Gemeente is aangewezen als ANBI. Hierdoor is uw gift in principe fiscaal aftrekbaar.