Activiteiten

Belangrijkste van de activiteiten in onze gemeente is de wekelijkse samenkomst

Iedere woensdagavond komen we met een deel van de gemeente bij elkaar om samen, rondom de Bijbel, te luisteren naar God en naar elkaar in 4 verschillende buurtkringen (Bunde, Rothem, Maastricht en Heerlen).

Vrouw-zijn in de eenentwintigste eeuw brengt bijzondere aandachtspunten met zich mee, die het absoluut waard zijn om samen te bespreken. Kom eens langs bij onze tweewekelijkse vrouwen-gespreksgroep.

Twee keer per jaar organiseren we een Alpha-cursus waarbij mensen de gelegenheid krijgen om kennis te maken met het christelijk geloof.