Historie

We zijn een jonge protestants christelijke gemeente die ontstaan is vanuit het verlangen dat zoveel mogelijk mensen in aanraking zullen komen met het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus en daardoor een persoonlijke relatie met God zullen krijgen.

Gedrongen door de liefde van Jezus Christus is Evangelist Kees van de Boogaart in 1993 één dag per week begonnen met het uitdelen van christelijke lectuur en bijbels, het leggen van contacten met mensen en om mensen in een bepaalde nood een luisterend oor te bieden.

Aangezien op een gegeven moment het aantal contacten steeds meer is gegroeid en de behoefte aan bijbelstudie (uitleg van de Bijbel) is toegenomen, heeft hij besloten om in 1994 als gezin naar Zuid-Limburg te verhuizen. Zodoende is er meer tijd vrij gekomen voor het bieden van pastorale zorg en het leggen van contacten met de bevolking.
Direct de dag na de verhuizing in 1994 is hij begonnen met het houden van samenkomsten. Door de behoefte aan bijbelonderwijs en gemeenschap is als vanzelf de Christelijke gemeente Bunde/Meerssen ontstaan. Steeds meer mensen hebben de weg naar onze gemeente gevonden en het aantal activiteiten is ook aanzienlijk uitgebreid. Inmiddels, na ups en downs, zijn we een kleine hechte gemeente, die elkaar in woord en daad bijstaat. Tijdens de zondagse samenkomsten staat de praktische uitleg van het Woord van God (de Bijbel) centraal, maar daarnaast heeft ontmoeting (bijv. tijdens de koffie na de dienst) ook een belangrijke plaats in onze gemeente.

Het is ons intense verlangen en gebed dat nog veel meer mensen in aanraking komen met de blijde boodschap van redding en vergeving door Jezus Christus en we hopen en bidden dat u er daar één van bent!

Sinds 13 april 2014 zijn we als Christelijke Gemeente ‘Stem van de goede Herder’ geïnstitueerd als Zendingsgemeente binnen de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

Op 12 juni 2016 is ds. Jan Bosch in een bijzondere dienst bevestigd tot voorganger van onze Christelijke Gemeente. Vanaf die datum is ds. Jan Bosch fulltime werkzaam voor de Christelijke Gemeente.

Klik hier om foto’s van de bevestigings- en intrededienst te bekijken.