Onderdeel van CGK

Sinds 13 april 2014 zijn we als Christelijke Gemeente ‘Stem van de goede Herder’ geïnstitueerd als Zendingsgemeente binnen de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Als Christelijke Gemeente willen we niet in ons eentje kerk zijn. Door aan te sluiten bij een groter landelijke verband, sluiten we ons - als een klein bootje - als het ware aan bij een grote vloot. Samen met al die andere bootjes vormen we een vloot die onder het gezag en de leiding van Jezus Christus staat.

Vanaf 13 april 2014 heeft onze Christelijke Gemeente ook een oudsten- of kerkenraad, die bestaat uit de ouderlingen: Johan van Groningen en Peter Baan en diaken Marc Dijk.