ANBI

Onze stichting is aangewezen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.

Vanaf 2014 zijn de criteria hiervoor aangescherpt. In het onderstaande schema kunt u de gevraagde gegevens inzien.

Gevraagde gegevens Waar te vinden
Naam Stichting Evangelisatie Bunde e.o.
RSIN zie uittreksel kvk
Contactgegevens zie uittreksel kvk
Bestuurssamenstelling zie uittreksel kvk
Beleidsplan zie beleidsplan
Beloningsbeleid zie beleidsplan
Doelstelling zie beleidsplan
Verslag van activiteiten zie activiteitenverslag
Financiële verantwoording zie financieel jaarverslag 2015 Stichting
zie financieel jaarverslag 2015 Gemeente