Introductiecursus

Waarom de introductiecursus?
Veel mensen zijn in onze tijd op zoek naar een gemeente, waar ze samen met anderen hun geloof kunnen belijden en beleven. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn na een verhuizing of na een (alpha)cursus die je hebt gevolgd of om nog weer andere redenen. In de introductiecursus willen we daarom de deelnemers nader kennis laten maken met onze gemeente. De cursus helpt nieuwe gemeenteleden om de weg in de gemeente te vinden en  tegelijk kan de cursus ook helpen om tot een bewuste keuze voor lidmaatschap van de gemeente te komen. We laten in zes avonden zien waar onze gemeente voor staat. Ieder die dus op zoek is naar een gemeente is van harte welkom!

Wat is de introductiecursus?
De introductiecursus is een cursus die informatie geeft over onze gemeente. Allerlei aspecten van het gemeente-zijn komen aan de orde: de hoofdpunten van het geloof, de visie en het beleid, de geschiedenis en de activiteiten van de gemeente. Omdat de cursus ook inhoudelijk ingaat op de leer en het beleid van de gemeente, kan de cursus ook gevolgd worden door mensen die eerder een alphacursus gedaan hebben, belijdenis van hun geloof willen afleggen en lid willen worden van een gemeente. Wanneer dat nog niet eerder heeft plaats gevonden, kunnen deelnemers na afloop van de cursus een gesprek aanvragen met de voorganger of een ouderling over lidmaatschap.
Aansluitend aan de introductie wordt de netwerkcursus gegeven.

Welke onderwerpen komen aan de orde?
De cursus bestaat uit zes avonden waarop de volgende onderwerpen worden behandeld:

  1. Het hart van de gemeente
  2. Groeien in je geloof: de drie cirkels van: relatie met God/kringen/kerkdiensten
  3. Groeimiddelen: Woord, Water en Wijn
  4. Christelijke levensstijl: navolging, geven en getuigen
  5. De gemeente: basis, praktijk, lidmaatschap en structuur
  6. De landelijke kerk en plaatselijke gemeente: visie, historie en activiteiten

Voor wie?
Ieder die op zoek is naar een gemeente is van harte welkom!

Materiaal en kosten
Alle deelnemers krijgen een cursusmap. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

Data en plaats
De cursus wordt twee maal per jaar op een dinsdag gegeven. De volgende cursus start op 16 mei a.s. Plaats: Beukenhoven 50 in Maastricht. Alle avonden beginnen om 20.00 uur en zijn om 22.00 uur afgelopen.

Aanmelden: j.bosch11@icloud.com